Странджа

Странджа е една от най-красивите, достъпни планини на България. Запазена и богата на дивеч, Странджа е рай за ловци от цял свят. В планината се срещат ценни раститекни екземпляри.

Природен парк Странджа е най-голямата защитена територия в България. В планината се намира най-големият съхранен широколистен горски комплекс на Европа. Единствено тук в цяла Европа са запазени типичните за края на Терциера гори (отпреди 1 млн. г.).

В Природен парк Странджа е най-голямото разнообразие на земноводни влечуги в Европа. Запазени са останки от тракийски гробници. Среща се цъфнала зеленика през м. май.

Реките са все още кристално чисти. Запазени са фолклорни обичаи и традиции, оцелели от езическата древност и съхранени с любов от хората навсякъде из планината.

Снимки: strandja.bg

Галерия

Провери наличности
Дата на пристигане

Дата на тръгванеАхтопол 19°C